Regulamentul intern de ordine si functionare

 

REGULAMENT INTERN DE ORDINE SI FUNCTIONARE

AL

- ASOCIATIEI TURISTICE GHIZII ROMANIEI-

 

Capitolul I - Dispozitii generale

 

     Art. 1. Regulamentul intern de ordine si functionare (RIOF), completeaza Statutul de înfiintare si functionare al asociatiei Turistice Ghizii Romaniei si stabileste modul lui de aplicare.

      Art. 2.  Regulamentul intern de ordine si functionare, reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii interne in cadrul Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei (ATGR).

     Art. 3.  Regulamentul intern de Ordine si functionare  este întocmit de presedintele asociatiei si supus aprobarii membrilor Adunarii Generale.

     Art. 4. Regulamentul intern de Ordine si functionare poate fi modificat în orice moment pe perioada sa de valabilitate, numai cu aprobarea presedintelui, presedintele fiind garantul Statutului de înfiintare si functionare si al Regulamentului intern de Ordine si functionare al asociatiei.

    Art. 6. Valabilitatea prezentului Regulamentul intern de Ordine si functionare începe la data de 06 februarie  2011 .

 

Capitoul II – Inscrierea in Asociatie

 

Art. 1. Inscrierea in Asociatia Turistica Ghizii Romaniei, se va face pe baza unei adeziuni, conform modelului anexat prezentului regulament. Toate persoanele care doresc sa participe la activitatile Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei, in calitate de membru,  trebuie sa aiba experienta participarii la cel putin 3 aplicatii practice sau alte 3 activitati organizate de Asociatie.

Taxa de inscriere  in Asociatia Ghizii Romaniei este de 15 Ron si reprezinta, contravaloarea urmatoarelor:

 • legitimatie de club;

 • Regulamentul Intern de Ordine si Functionare;

In schimbul acestora, Asociatia va elibera noului membru, chitanta pentru valoarea corespunzatoare bunurilor primite, conform facturilor/bonurilor de achizitie a materialelor enumerate mai sus.

 

Capitolul III – Structura Asociatiei

 

Conform Art. 17 din Statut, Asociatia Turistica Ghizii Romaniei are urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri de onoare, membri simpatizanti  si membri activi.

Art. 1. Membri fondatori – sunt persoanele care au avut initiativa constituirii acestui club.

Art. 2. Calitatea de membru fondator al Asociatiei Ghizii Romaniei, inceteaza in urmatoarele situatii:

 • Prin deces;

 • Prin retragere, pe baza unei instiintari scrise;

 • In urma dizolvarii, din orice motiv, a Clubului;

Art. 3. Membru de onoare – orice persoana din tara sau strainatate care s-a distins in promovarea activitatilor din Statutul Asociatiei, precum si sponsorii oficiali.

       Membrul de onoare nu are drept de vot in cadrul Adunarii Generale, iar calitatea lui este aleasa in cadrul sedintei Adunarii Generale.

Art. 4. Membru simpatizant - orice persoana ce va depune spre aprobarea presedintelui, un dosar ce trebuie sa contina urmatoarele documente: fisa de înscriere (adeziune scrisa),  acordul parintilor formulat în scris (pentru persoanele minore).

Art. 5. Drepturile membrului simpatizant:

 • dreptul de a folosi numele asociatiei in CV-ul personal;

 • sa participe la activitatile destinate membrilor clubului, inclusiv la organizarea acestora;

 • de a-si exprima liber în cadrul sedintelor opinii în legatura cu diverse probleme ce îi preocupa;

 • sa opteze pentru înscrierea în unul din departamentele asociatiei;

 • sa acorde benevol sprijin profesional în domeniul în care este pregatit;

 • sa sprijine clubul cu mijloace materiale si banesti;

 • dupa 3 luni de la înscrierea în asociatie, orice membru simpatizant poate depune o cerere pentru înscrierea în rândul membrilor activi;

 • de a se retrage din asociatie printr-o simpla formulare scrisa adresata presedintelui asociatiei, fara obligatia expresa de motivare a hotarârii sale.

Art. 6. Îndatoririle membrului simpatizant:

 • datoria de a cunoaste si respecta întocmai Statutul de înfiintare si functionare al asociatiei si Regulamentul intern de Ordine si Functionare  al acesteia;

 • sa întretina un climat de prietenie si respect reciproc în cadrul asociatiei;

 • sa nu întreprinda actiuni ce lezeaza principiile de functionare ale asociatiei sau demnitatea membrilor sai;

 • sa se preocupe de largirea propriului orizont de cunoastere;

 • sa contribuie la organizarea si desfasurarea în conditii de deplina securitate, ordine si disciplina a actiunilor asociatiei;

 • sa respecte regulile stabilite în cadrul unor actiuni organizate de club si hotarârile conducatorului actiunii;

 • sa participe la sedintele asociatiei si la Adunarile Generale ale membrilor;

 • sa îndeplineasca atributiile ce îi sunt conferite de Consiliul Director;

 • sa foloseasca cu grija materialele din dotarea asociatiei primite de acesta spre folosinta comuna;

 • sa plateasca o cotizatie a carei valoare va fi aprobata de Adunarea Generala a membrilor;

 • de a varsa integral în fondul clubului, orice forma de venit obtinuta în cadrul actiunilor asociatiei;

 • sa predea legitimatia în cazul pierderii calitatii de membru al asociatiei.

  Membrii simpatizati nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

Art.7. Pot dobandi calitatea de membru simpatizant persoanele ce urmeaza cursurile Scolii de Ghizi si au diferite calitati si abilitati. Acestia pot participa si reprezenta ATGR –ul in cadrul CNCTE. Propunerea persoanelor pentru aceasta calitate,  se va face de catre Consiliul Director si se va supune la vot in cadrul Adunarii Generale.

Art. 8. Membru activ – persoana care timp de trei luni a avut calitatea de membru simpatizant si care la sfarsitul perioadei, a depus catre Presedintele Asociatiei o cerere de adeziune, o copie dupa cartea de identitate , acordul parintilor formulat în scris (pentru persoanele minore) si care a achitat taxa de inscriere in vigoare.

Art. 9. Drepturile membrului activ:

 • Dreptul de a folosi numele asociatiei in CV-ul personal;

 • Sa aleaga si sa fie alesi in functiile administrative ale asociatiei;

 • De a-si exprima liber în cadrul sedintelor opinii în legatura cu diverse probleme ce îi preocupa;

 • Sa participe cu drept de vot la adunarile generale ale asociatiei sau filialei din care fac parte;

 • Sa beneficieze de asistenta tehnica, juridica si financiara acordata de asociatie membrilor sai;

 • Sa participe la manifestarile si competitiile sportive cu specific montan, respectand regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestora;

 • Sa acorde benevol sprijin profesional în domeniul în care este pregatit;

 • Sa sprijine clubul cu mijloace materiale si banesti;

 • Sa beneficieze de toate avantajele care decurg din afilierea asociatiei la organizatii internationale de specialitate, precum si de sponsorizarile efectuate conform legilor in vigoare;

 • Sa colaboreze la realizarea publicatiilor editate de asociatie;

 • Membrii activi pot fi scutiti de cheltuielile de cazare si transport, ocazionate de o activitate a Asociatiei, in parte sau in totalitate in functie de veniturile Asociatiei existente la data respectiva. Aceasta hotarare se va lua in cadrul Consiliului Director al Asociatiei Turistice Ghizii Romaniei;

 • De a se retrage din asociatie printr-o simpla formulare scrisa adresata presedintelui asociatiei, fara obligatia expresa de motivare a hotarârii sale.

Art. 10. Îndatoririle membrului activ:

 • Sa cunoasca si sa respecte Statutul Asociatiei precum si acest Regulament intern de Ordine si Functionare;

 • sa întretina un climat de prietenie si respect reciproc în cadrul asociatiei;

 • sa nu întreprinda actiuni ce lezeaza principiile de functionare ale asociatiei sau demnitatea membrilor sai;

 • sa se preocupe de largirea propriului orizont de cunoastere;

 • Sa participe, activ, neselectiv la realizarea activitatilor propuse de Asociatie;

 • Sa achite cotizatia trimestriala, conform cap. VII, art. 3;

 • Sa îndeplineasca atributiile ce îi sunt conferite de Consiliul Director;

 • Sa ceara aprobarea conducerii Asociatiei ori de cate ori este invitat in vederea realizarii de interviuri cu presa, privitoare la activitatea asociatiei, aprobarea necesara evitarii unor litigii care ar putea afecta imaginea acesteia ;

 • Sa mentina echipamentele pe care le primesc in perfecta stare de functionare;

 • Pe durata pregatirii, cat si a desfasurarii competitiilor la care participa, sa poarte insemnele asociatiei si materialele publicitare ale sponsorilor afisate pe echipament, in conformitate cu prevederile contractelor incheiate cu acestia.

Art. 11. În urma votului Consiliului Director, exista posibilitatea suspendării calităţii de membru, pe o perioadă determinată (implicit scutirea de la plata cotizaţiei pe toată această perioadă). Acest lucru este posibil atâta timp cât membrul activ respectiv nu activează în cadrul Asociatiei din motive obiective şi nu beneficiază de facilităţile oferite de club.

Art. 12. Calitatea de membru se poate pierde prin demisie scrisa.

Art.13. Calitatea de membru se pierde prin excludere de către Consiliul Director în una din următoarele situaţii:

 • nerespectarea statutului şi Regulamentului Intern de Ordine si Functionare a Asociatiei ;

 • motive etice şi/sau comportament neadecvat în desfăşurarea activităţilor Asociatiei ;

 • prejudicii aduse Asociatiei atât de natură financiară cât şi de natură etică ;

 • manifestarea unui comportament imoral sau antisocial de natura sa lezeze principiile asociatiei sau legile tarii;

 • manifestarea de indiferenta fata de actiunile organizate de ATGR, lipsind in mod nejustificat de la acestea;

 • angajarea raspunderii asociatiei in raporturi cu tertii fara a fi autorizati de Consiliul Director;

 • iniţierea de actiuni riscante sau alte actiuni care au un sfârşit tragic ;

 • iresponsabilitate manifestată în timpul unor ture sau expediţii alpine, care se soldează cu pierderi de ordin material sau omenesc si nu numai ;

 • neparticiparea la şedinţele lunare şi activităţile organizate de Asociatie, pe o perioadă mai mare de 6 luni .

Art. 14. Calitatea de membru se poate pierde prin retrogradare (trecerea lor la categoria simpatizantilor), de către Consiliul Director, atunci când comit abateri disciplinare sau nu participă la şedinţele  sau acţiunile Asociatiei pe o perioada mai lungă de 6 luni.

Art. 15. Calitatea de membru se poate pierde şi prin neplata cotizaţiei in termen de 3 luni de la data stabilita pentru plata şi refuzul de a o achita în urma înştiinţării.

Art. 16. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă adera pierde această calitate, orice persoana care este membru  în cadrul unei alte organizaţii, dacă organizaţia respectivă are scopuri şi obiective asemănătoare cu cele ale Asociatiei.

Art. 17. În cadrul activitatilor desfasurate de asociatie sau la care asociatia participa, se va respecta ordinea ierarhica a functiilor detinute în cadrul acesteia. Toti participantii au obligatia de a se integra în programul de activitati, contribuind la buna desfasurare a acestora.

Art. 18. Ordinea ierarhica în cadrul actiunilor este:

 • presedinte

 • coordonator actiune (daca exista)

 • membrii Consiliului Director (mai putin presedintele)

 • membrii activi

 • membrii simpatizanti

 • invitati

 • alti participanti.

Art. 19. În timpul actiunilor asociatiei, toti membrii au obligatia de a purta legitimatia ce atesta calitatea de membru.

 FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

Contul tau

Autentificare membru:

Evenimente

Niciun eveniment viitor!

Newsletter

Introdu numele, adresa ta de e-mail si selecteaza una sau mai multe grupe pentru a fi tinut la curent cu ultimele noutati!
captcha 

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2013 Asociata Turistica Ghizii Romaniei