Pasii pe care ii urmam sunt:

- Identificarea nevoilor grupului – tinta;

- Stabilirea obiectivelor specifice de dezvoltare;

- Design-ul programului: alegerea activitatilor/jocurilor, stabilirea succesiunii acestora, etc.;

- Livrarea programului, cu intocmirea unui plan de implementat in viata de zi cu zi din organizatie;

- Livrarea a cel putin unei sesiuni de follow-up.